Vejvrede

Den evige kamp…

Den evige kamp...Vejvrede

Den evige kamp og vejvrede et stigende problem og hvad handler det nu om ….? I de seneste år er antallet af motionscyklister i Danmark steget markant – og det er nok ikke slut endnu. 

Vi tror, at med Danmarks succeser ude i verden og med Tour de France i Danmark i 2022, så har det fået folk op af sofaen. Ikke kun på den hastigt voksende interesse for indendørscykling (zwift), men også  landevejscykling. Og især det sidste har skabt større udfordringer, end hvad alle umiddelbart havde forventet.

Så der skal gøres noget nu !!!

Vejvrede

Kampen om vejen...

Cyklister vs bilister ….der råbes, der dyttes, ”fingeren sidder løst, der spyttes, der køres tæt osv., osv..Vejvrede. Alt sammen noget, vi har oplevet hos os……  og vi vil gerne være med til at skabe en sund dialog og et godt trinbræt til en ny og forenet cykel/bilist kultur.

12 mand kommer kørende på cykel på 6 rækker, dvs 2 og 2. Der bliver kørt på en landevej i Ganløse. Farten er ca. 29 km/t, og de fylder halvdelen af den nordgående vejbane.

En bagfrakommende bilist vil gerne forbi. Da vejen er kuperet og svinger,  er det svært at passere – så det ender med, at bilisten bliver mere og mere sur og vred, til sidst gasser op, smider bilen et gear ned og drøner tæt forbi de bløde trafikanter. Naturligvis med hornet i bund…

Det sker, fordi ingen af parterne er klar over reglerne – og måske mener begge parter, at de har ret til at være lige præcist der, på helt deres egen måde… så hvordan kan man enes og få det til at gå op ?

Vejvrede - Hvad skal der til ?

Hvad skal der til for at vejvreden mindskes eller helt forsvinder ?

Vi har i mange år tænkt over, hvad der egentlig skal til?  Vi kan jo se, at der er stigende ballade på vejene og vi er kommet frem til enkelte råd og forslag.

 

 

Sur bilist

Reglerne først...

Det første der skal til er, at ALLE skal forstå reglerne!!!! Så her kommer de kedelige detaljer :

§ 49

Stk. 1 Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette.

Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.

Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.

Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti.

§ 16

Stk. 1 I god tid før vejkryds skal kørende i de tilfælde, hvor kørebanen har to eller flere vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, anbringe sig i vognbanen længst til højre, hvis der skal svinges til højre, og i vognbanen længst til venstre, hvis der skal svinges til venstre. Den, der skal lige ud, kan anbringe sig i den vognbane, som under hensyn til den øvrige færdsel og den fortsatte kørsel er den mest hensigtsmæssige.

Stk. 2Kørende, som i vejkryds ønsker at ændre færdselsretning, skal før forberedelsen og udførelsen af manøvren sikre sig, at denne kan foretages uden fare eller unødig ulempe for andre, som færdes i samme retning.

Stk. 3Ved svingning til højre skal køretøjet føres så langt ud mod kørebanens højre kant som muligt. Svinget skal gøres så lille som muligt. Ved svingning til venstre skal køretøjet føres så langt som muligt ind mod kørebanens midte eller, hvis kørebanen har ensrettet færdsel, mod kørebanens venstre kant. Svingningen skal foretages på en sådan måde, at køretøjet, når det forlader krydset, befinder sig til højre på den kørebane, det svinger ind på.

Stk. 4Har den kørebane, som køretøjet efter svingningen føres ind på, to eller flere vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, skal svingningen uanset bestemmelserne i stk. 3 udføres på den måde, der under hensyn til den øvrige færdsel og den fortsatte kørsel er mest hensigtsmæssig.

Stk. 5Modkørende køretøjer, der fra hver sin side føres ind i et vejkryds, hvor de begge skal svinge til venstre, kan køre forbi hinanden til venstre, hvis dette kan ske uden fare eller ulempe.

Hvad er forklaringen så

Da vi her på siden henviser mest til racercykler, er det her vi tager udgangspunkt. Samtidig er det her, vreden i trafikken er størst.

Derfor er et af de store spørgsmål, om man må cykle i gruppe ved siden af hinanden. Og ja – det må du gerne, men hvis en bil markerer bagfra (dyt, dyt, dyt – altså med dyt hornet i bilen), så skal man trække ind på en række og kører 1 & 1, medmindre der er plads til, at bilen kan komme forbi. 

Lige præcis den regel er nok lidt blød og kunne med fordel indskærpes. FX til, at man som cyklister SKAL trække ind på en række, hvis der markeres bagfra –  så der ikke er risiko for at tolke reglen forskelligt. Men……… Så længe der kan opstå tvivl er der vejvrede – så vær den voksne og træk ind på række, hvis der markeres.

Det du skal huske

Forslag til bedre miljø på vejene

  1. Der SKAL være tilstrækkelig afstand” når du foretager en overhaling i bil. Det vil sige, at hvis du overhaler i bil for tæt på cyklisten, så bryder du loven.
  2. Du må IKKE køre 2 & 2 når der er double optrukket linier
  3. Du SKAL trække ind på linie, hvis bilisten bagfra giver signal til overhaling.
  4. SUND FORNUFT & SMIL
  1. Bedre skiltning som viser, hvornår man SKAL trække ind på række – fx på snoede landeveje (lav sigtbarhed.) 
  2. Bedre og direkte regler som ikke kan mistolkes.
  3. Synlighed af regler (kampagne i klubber og foreninger)
  4. Skilte som dem i udlandet – som siger, at der skal være mindst 1.5 meter til cyklen, når man overhaler.

Vi opfordrer stadig til at lade fornuft og høflighed sejr…det gør den i udlandet fx Spanien, ja sågar i USA har man en fælles forståelse og høflighed, lad os bringe den tilbage til de danske veje.

Har du spørgsmål, rettelser, ideer eller foreslag til at gøre “Vejvrede” mindre, så kontakt os hellere end gerne på de sociale medier eller via kontakt siden her. Rigtig god tur derude. !

enighed

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *